توجه : برای خواندن پست های جدید روزانه ، باید کمی پایین تر بروید . مطالب جدید از

دو پست پایین تر می آغازند و به روز می شوند.  سپاس .

 

جهت دریافت  ذکر شخصی یا مانترای ویژه خود ، E-mail یا شماره تماس خود را به شماره 09179365584  پیامک SMS  نمایید.

جهت دریافت ارتعاش شفا (بر اساس شیوه باستانی – شمنی) از راه دور ، E-mail یا شماره تماس خود را به شماره 09179365584  پیامک SMS  نمایید.

جهت دریافت طلسمات باستانی و اشیاء اقتدار  شفا ، کامیابی و موفقیت ، ازدواج ، تسلط بر روابط شخصی ، ثروت ، افزایش ارتعاشات معنوی ، گشایش امور ، E-mail یا شماره تماس خود را به شماره۰۹۳۷۰۷۴۱۷۰۴  پیامک SMS  نمایید ویا مستقیما با این شماره در تماس باشید.

جهت دریافت طالع و سرنوشت ( قابلیت ها، صفات، خصوصیات ذاتی و شخصیتی  و رویدادهای مهم زندگی پیش رو) یا پیشگویی و نهان بینی نتایج امور و تصمیمات و مشکلات، E-mail یا شماره تماس خود را به شماره ۰۹۳۷۰۷۴۱۷۰۴  پیامک SMS  نمایید.

جهت مهارت در موکل گیری ، ارتباط با ملک ، ارتباط با موجودات عنصری و اثیری، ارتباط با فرشته نگهبان ، تسهیل رویابینی و فرافکنی هشیاری (پرواز روح) ، سفر با کالبد های سماوی ، ذهنی و علّی ... E-mail یا شماره تماس خود را به شماره ۰۹۳۷۰۷۴۱۷۰۴  پیامک SMS  نمایید.

جهت مشاوره ، آموزش ، دریافت همسویی و رموز فراخوانی و خدمات در زمینه امور باطنی ، علوم غریبه ، متافیزیک ، علوم معنوی ، سایکیک و نهان بینی ... E-mail یا شماره تماس خود را به شماره 09179365584  پیامک SMS  نمایید.

 آموزشها بر اساس روشهای اسلامی ، باستانی ، شمنی ، علوم عصرجدید و آتمادانا قابل ارائه می باشد.

سپاس.

 

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 12:39 توسط دکتر محمد جواد قائدشرف 09179365584 |